วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 จัดโดยงานลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วิทยากรโดย ดาบตำรวจ สมบัติ อุดรสรรพ์ ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูญาดา ศิริ / ครูวิลาสินี บรรเลง
ข่าว : ครูพรรณนิภา แก้วคูนอก/ ครูญาดา ศิริ
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์