วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูกิตติพล ใจผ่อง
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / งานชุมชนสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์