ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2565 ในงานมหกรรมครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน 56 โรงเรียนทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 และเข้ารับพระราชทานรางวัล จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในการนี้ นางสาวภิญญาพัชน์ แหวนนาค และนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำคณะครู นักเรียนและสมาชิกแกนนำชมรมเข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ และถวายของที่ระลึกแด่พระองค์ท่าน ในโอกาสเสด็จเยี่ยมบูทนิทรรศการ ณ อาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธานี

ภาพ : เพจชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ข่าว : ครูกิตติพล ใจผ่อง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์