วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้มแข็งการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565 ในการนี้ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ แอนด์ สปา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์