วันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายงานพัสดุ การเงิน โรงเรียน เข้ารับการอบรมพัฒนาระบบงานพัสดุ เรื่อง “สารพันปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา” หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ / นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ / เพจ สพม.อย.
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th