วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม นำโดย
นายประวิทย์ เคียงผล ข้าราชการบำนาญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนางธิดา จุลินทร รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับการคัดเลือก ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกภาคส่วน คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมให้กำลังใจ

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูกิตติพล ใจผ่อง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์