วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 งานแนะแนวและงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นางสุกัญญา เจริญสุข นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครู และหัวหน้าระดับชั้น ม.1-6 ประชุมเพื่อหารือการดูแลนักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพ : นางสาวมะลิวัลย์ ทองแผ่
ข่าว : นางสาวมะลิวัลย์ ทองแผ่ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th