วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวนทั้งหมด 12 คน โดยกล่าวต้อนรับแสดงความยินดี พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
ภาพ : ครูกิตติพล ใจผ่อง
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th