วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู รับมอบทุนจำนวน 65,000 บาท จากคุณสุธิรัตน์ คชสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่โครงการ และหัวหน้สำนักงานมูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องยิงเลเซอร์ ในโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเยาวชน (Youth Leadership Development : YLD)

ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th