วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม “AYS Big Cleaning Day” โดยคณะผู้บริหาร และคณะครูได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์