วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 งานแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย รองผู้อำนวยการสุกัญญา เจริญสุข และคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน การศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2565 ประชุมเพื่อพิจารณา คัดสรร คัดเลือก นักเรียน จำนวน 9 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผ่าน Google Meet

ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์
ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th