วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นสนามสอบให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นผู้อำนวยการสนามสอบ

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์