วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมประชุมกรรมการอำเภอ และหัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการโรคอำเภอ ณ หอประชุมพระมงคลบพิตร ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : รองฯ วาสนา โง้วสกุล
ข่าว : รองวาสนา โง้วสกุล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th