วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 นำโดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และงานหนังสือเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจรับหนังสือเรียนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันตรวจรับหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพ : ครูขนิษฐา นนทะวงษ์ / ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์
ข่าว : ครูขนิษฐา นนทะวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์