วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.09 น. นางสาววาสนา โง้วสกุล และนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ชลูด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูู โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์
ข่าว : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์