วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบางไทรวิทยา ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับนายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์ ซึ่งย้ายมา ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องประชุมแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์