วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการเขียน กิจกรรม/โครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet จัดโดยงานแผนงาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
ข่าว : ครูจรินญา ใจธรรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th