ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป)
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2565