โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเยาวชน (Youth Leadership Development (YLD)) โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิรักษ์ไทย ได้เข้ามาเพื่อสำรวจ สถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดค่าย STEM ศึกษาหลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ด่าง ที่จะจัดให้กับนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์