วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นางสำเนา พงษ์อารีย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายสร้างบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านโปรแกรม ZOOM จัดโดยมูลนิธิรักษ์ไทย

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 
www.ays.ac.th