วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นสนามสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปีกระหว่าง ประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 โดยมีนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ และ ดร.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รอง ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา รองประธานกรรมการ ซึ่งนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ จัดสอบโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. พระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ
ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th