วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบรางวัลจากการประกวดโครงการ อัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 โดยสำนักงานคณะกรรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีนางสาวอิสรี เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการรับมอบรางวัล
ทีม AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศระดับภาค และรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการประกวดประเภทคลิปวิดีโอสั้น จากเรื่อง “หมูปิ้ง” ได้รับโล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 65,000 บาท และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศระดับภาค และรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการประกวดประเภทเพลง จากเพลง “พรบ.เพลง แร็พ บอก” ได้รับโล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์