ขอแสดงความยินดีกับชมรมภาพยนตร์สั้น AYS Production
กับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท คลิปสั้น
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564