วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการอบรมเรื่องการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) วิธีการสวมใส่ ถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่นักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากร โรงพยาบาลบางปะหัน ณ โรงพยาบาลบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์
ข่าว : ครูนิจ สังข์กาศ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์