วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาส วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ท่านเจ้าคุณพระอุดมสารโสภณ รักษาการเจ้าคณะอำเภอวังน้อย (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เลขานุการเจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) และพระครูสุวรรณธรรมรังสี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูรัชพล ตรีคงคา
ข่าว : ครูรัชพล ตรีคงคา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th