วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางกุสุมา ยี่ภู่ เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th