วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาววาสนา โง้วสกุล ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อย “พนมยงค์วิทยา” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / เพจร.ร.วังน้อย (พยมยงค์วิทยา)
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th