วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายถาวร ทิพย์โสต เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / เพจร.ร.วังน้อย (พยมยงค์วิทยา)
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th