วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.19 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับนายประจวบ เงินเหรียญ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ท่านที่ 18 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการ สถานศึกษา คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ,
เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ชุดที่ 1
เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ชุดที่ 2
เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ชุดที่ 3