วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.09 น. คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุุธยานุสรณ์ นำคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางส่ง สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ โดยมีคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ชุดที่ 1
เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ชุดที่ 2