วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้กล่าวคำอำลาคณะครู และบุคลากรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ผ่านทาง Google meet จัดโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์