วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th