วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชา กล่าวเปิดค่ายพัฒนาทักษะผู้นำเยาวชน ซึ่งจัดโดยมูลนิธิรักษ์ไทย ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา สร้างทักษะการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออกให้กับนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 31 คน ผ่านโปรแกรม zoom

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิิริคุณ
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th