วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว.PA) ซึ่งจัดโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมี นายนพดล คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 และ ดร.ขนิษฐา พลายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระโจมโสภณพิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

ภาพ : สพม.อย. / ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th