วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยนายสุรชัย บุญช่วย และนางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์” จาก พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม โดยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาคือ นางสาวทัษณา ตะวันเที่ยง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ซึ่งมีความประพฤติดี
ผลการเรียนดี เข้ารับทุนการศึกษาจาก นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์
ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประขาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานงานประขาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์