วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา และนางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งและย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตามมาตรการการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ภาพ : เพจสพม.อย. / ครูรัชพล ตรีคงคา
ข่าว : รองฯภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th