วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ สร้างสรรค์ความรู้ เปิดประตูสู่ Next Normal เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยนายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับของดีอยุธยา โดยรับความรู้จากวีดีทัศน์เรื่อง “อยุธยาน่ายล เยาวชนน่ารู้”

ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th