กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  • รอบที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 -15 สิงหาคม 2564
  • รอบที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 3 กันยายน 2564

ลิงค์ชำระค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

http://schoolbilling.dev31.in.th/SBays/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx?fbclid=IwAR1sVyJRmXzw1xYWPdwWpnVHxe8EjNako3JicS5mPWQkeV2s9_leHSCxpkU