วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมคณะครูกลุ่มงานการเงิน ได้จัดประชุมทางไกล Video Conference เรื่องแนวทาง การให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับ ม.1-6 ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ตามมาตรการการช่วยเหลือของ กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th