วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวสุวิมล ถนอมนิล ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกันประเมิน นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ณ ห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์
ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์