วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริหารงบประมาณได้จัดทำข้อมูลระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564 นำทีมโดยสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และคณะกรรมการสารสนเทศ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
ข่าว : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th