วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ นำโดยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางจริญญา ใจธรรม เจ้าหน้าที่งานแผนงาน พร้อมคณะทำงาน ได้จัดการประชุมการชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการให้กับคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูณัฐพงษ์ ดนตรี
ข่าว : ครูจริญญา ใจธรรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์