ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์น้อยนำนักท่องเที่ยวชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 100 คน วิทยากร โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจัดกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูปรียานุช จำปาทอง
ข่าว : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์