ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2564 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสัจจารักษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้าตรวจสอบงานการเงิน พัสดุ งานแผนงาน และงานควบคุมภายในของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : รองฯ วาสนา โง้วสกุล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
ข่าว : ครูพัสร์ศิริน เกิดพิทักษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์