วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สร้างความมั่นใจ ให้กับผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน โดยนำกลุ่มบริหารทั่วไปทำความสะอาดโรงอาหาร และสถานที่ โดยรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

ภาพ : ครูนิจ สังข์กาศ / ครูสุพัชรภรณ์ บุญสวัสดิ์
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์