วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเกียรติบัตร แก่ข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือกรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2563 ดังนี้
1. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
2. นายสัญญา โพธิบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวลัดดา เต็มตุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางราตรี ยินยอม ครูชำนาญการพิเศษ
5. นายสุภาพ พึ่งญาติ ครูชำนาญการพิเศษ
6. นางสายทอง ทองจัด ครูชำนาญการพิเศษ
7. นางชณิปภา วันอังคาร ครูชำนาญการพิเศษ
8. นางพัชรี ศิริเสนา ครูชำนาญการพิเศษ
9. นายณัฐพงษ์ ดนตรี ครูชำนาญการ
10. นางสาววลัยพร วิไลศรี ครูชำนาญการ
11. นางสาวกิติยา โพธิ์เงิน ครูชำนาญการ

ภาพ : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
ข่าว : ครูเจริญพร มะละเจริญ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์