วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมทางไกล Video Conference เพื่อกำกับ ติดตามผลการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน Google Meet

ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูสุภัสสร ศิริขันธ์
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th