วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 คุณบงกชทิพ เสรีเลิศวิวัฒน์ อัยการพิเศษแผนกคดีอาญา ภาค 1 เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษา “วันเมตตาอยุธยานุสรณ์” ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ชมรมครูเก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หน่วยงานภายนอกต่างๆ และผู้มีอุปการะคุณ ของโรงเรียน ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดีในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์