วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสาร เบิก-จ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยวิทยากรจากกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา
ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์