วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “NACC Awards 2020” โดยทีม AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด สื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษาประเภทภาพยนตร์สั้น ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท จากผลงาน “2฿” ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
1. นายอนิรุจ วรรณกัมมิโก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
2. นางสาวอรณิชา รื่นบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
3. นายกรรณธสิทธิ์ ยอดชมญาณ ชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6/6
ควบคุมการผลิตโดย ครูนันทมิตร สุภสิงห์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล
ข่าว : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์